پروژه احداث ایستگاه پمپاژ مخزن R3 پرند

شهر جديد پرند در 5 فاز مسكوني و دو فاز صنعتي به منظور اسكان بخشي از جمعيت سرريز شده جنوب غرب تهران در 35 كيلو متري بزرگراه تهران ساوه در سال 68 ايجاد شده است اراضي شهر جديد پرند در حد فاصل شرايط اقليمي منطقه شهري تهران و كوير بين 35 درجه و 23 دقيقه و 52 ثانيه تا 35 درجه و25 دقيقه و6ثانيه عرض شمالي و50در و54دقيقه و40ثانيه تا 50 درجه و 58 دقيقه و33 ثانيه طول شرقي قرار گرفته است. فاز هاي مسكوني در محور شمال بزرگراه تهران ساوه و ناحيه صنعتي در جنوب اين شهر قرار دارد.

متوسط ارتفاع اراضي آن تا سطح در يا 1100 متر و ميزان بارندگي بين 200تا 250ميليمتر است

مطالعات طرح آبرساني شهر جديد پرند، با هدف تامین آب شرب شهر جديد پرند انجام گرفته است.

بخش هاي در نظر گرفته شده براي عمليات احداث ايستگاه پمپاژبه شرح زير معرفي مي گردد:

 • ساختمان ايستگاه پمپاژ
 • ساختمان ديزل ژنراتور
 • ساختمان سوخت
 • ساختمان برق
 • محوطه سازی

محدوده عمليات سيويل در اين طرح ، محدوده زمين ايستگاه پمپاژ مي باشد و محدوده عمليات تهيه و نصب و راه اندازي تجهيزات، نيز همان جا ميباشد . در اين طرح ، حدود كار پيمانكار عمدتا، شامل موارد زير است :

 • انجام كليه عمليات لازم جهت احداث تمامي واحدهاي فرآيندي و ساختمان هاي جنبي ايستگاه پمپاژ از جمله تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان ها.
 • انجام عمليات محوطه سازي و كليه كارهاي مرتبط
 • انجام عمليات لوله كشي كليه لوله هاي فرآيندي ، سرريزو تخليه ،‌آب سرويس ، فاضلاب بهداشتي و ... در داخل ساختمان ها و محوطه ايستگاه پمپاژ .
 • تهيه ، ساخت و خريد كليه تجهيزات مكانيكي ، الكترومكانيكي ، برقي ايستگاه پمپاژ
 • تهیه ، بارگيري و حمل و تحويل كليه تجهيزات مكانيكي، برقي ، تا محل كارگاه ايستگاه پمپاژ
 • حفاظت و نگهداري كليه تجهيزات در انبار
 • نصب كليه تجهيزات ايستگاه پمپاژ
 • تهیه و ارائه برنامه و دستورالعملهای آزمایش و راه اندازی تجهیزات ايستگاه پمپاژ
 • آزمايش تجهيزات ايستگاه پمپاژ و راه اندازي مجموعه آنها
 • بهره برداري و نگهداري آزمايشي ايستگاه پمپاژ با ظرفيت كامل به مدت يك سال
 • رفع نواقص و اعلام تحويل موقت موضوع پيمان به كارفرما
 • انجام خدمات مربوط به دوره بهره برداري قبل از تحويل قطعي ،‌طبق شرايط عمومي و خصوصي پيمان .
 • حفاظت فيزيكي از ايستگاه پمپاژ در دوره احداث و بهره برداري آزمايشي
 • تحويل قطعي كليه عمليات موضوع پيمان پس از طي دوره بهره برداري
 • تهيه و ارائه دستور العمل هاي بهره برداري و نگهداري و تعمیرات ايستگاه پمپاژ

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب