پروژه تصفیه خانه ساوه

در راستای احداث تصفیه خانه شهر ساوه قراردادی مابین شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و شرکت مهندسی جُنگ صنعت با  نظارت شرکت مهندسین مشاور لار در تاریخ 01/10/1387به شماره 18794/1/ق منعقد گشت . محل طرح واقع در محدوده استحفاظی سدالغدیر و پایین دست کانال آب در محدوده ای معادل 58702 متر مربع می باشد .

پروژه تصفیه خانه آب ساوه جهت تصفیه آب مورد مصرف شهر ساوه در پایین دست سدالغدیر در مسیر جاده ســــاوه به همـــدان اجــرا می گردد ، ســــرعت ظــرفیت خــــروجی تصفیه خانه 1 مترمکعب در ثانیه می باشد که به صورت دو مدول موازی 0/5 متر مکعبی در دو فاز اجرا خواهد گردید ، پروژه فعلی اجرای یک مدول به همراه سازه ها و سـاختمانهای مشترک مورد استفاده در دو مدول خواهد بود .

آب ورودی به تصفیه خانه از دو محل سد و زهاب سد ساوه و با دبی 850 و300 لیتر در ثانیه برداشت میگردد . در فاز اول با دبی 50 درصد حجم فوق وارد تصفیه خانه خواهد گردید.

بخش های تصفیه خانه شامل سازه و تجهیزات مربوط به شرح ذیل می باشند :

  • سازه و تجهیزات ورودی تصفیه خانه شامل حوضچه تنظیم جریان ( حوضچه آرامش ) مجهز به سرریز جانبی آشغالگیر مکانیکی و آشغالگیر دستی دریچه های کشوئی ، اندازه گیر دبی و حوضچه اختلاط سریع و توزیع جریان .
  • سازه های ته نشینی از نوع فولکولاتور شامل 2 حوضچه با تجهیزات جانبی شامل پل دسترسی و هم زنها با موتور گیربکس جهت عملیات لخته سازی و ته نشینی فلوک ها ، لوله و شیر آلات و پمپ های تخلیه و انتقال لجن ، سرریزهای محیطی جمع آوری آب زلال شده و شیرهای نمونه گیری .
  • مجموعه فیلترهای شنی (ثقلی تند) به همراه دریچه های برقی ورودی آب وشیرهای برقی ورودی آب بک واش و خروجی آب تصفیه شده،شیرآلات ورودی هوای بک واش به همراه مجموعه بلوئرها و پمپ های شستشوی معکوس و نازل های توزیع هوا و جمع آوری آب در کف فیلترها و استخر ریکاوری.
  • مخزن ذخیره آب شستشوی معکوس فیلترها با مجموعه پمپ ها و شیرهای مربوط.
  • سیستم ضد عفونی ( کلرزنی اولیه و ثانویه ) شامل کلیه تجهیزات تزریق و ایمنی مربوطه.
  • مخازن ذخیره آب پاک با ظرفیت 5000 متر مکعب ( 2 مخزن 2500 متر مکعبی).
  • ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده به مخازن شهر ساوه .
  • ساختمانهای جانبی شامل اداری ، نگهبانی ، انبار و تعمیرگاه ، پست پاساژ ، پستهای برق و دیزل ژنراتور.
  • برکه های تثبیت  لجن .
  • محوطه سازی و دیوارکشی اطراف تصفیه خانه .

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
مشاور: شرکت مهندسین مشاور لار