شرکت در مناقصات طرح های عمرانی و غیر عمرانی و پنچ قرارداد سال 94

شرکت مهندسی جنگ صنعت در سال 94 با تمام توان در مناقصات طرح های عمرانی و غیر عمرانی شرکت نموده و با افتخار تا امروز پنج قرارداد جدید را به شرح ذیل منعقد نموده است:

 • تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی لار، خرید و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی لار
  کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی فارس
  مشاور: مهندسین مشاور پرشیا ارس جنوب
  پیمانکار:  شرکت مهندسی جنگ صنعت
 • تصفیه خانه آب طول لات، عملیات اجرایی طرح تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول لات
  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
  مشاور: شرکت مهندسین مشاور ایراناب
  پیمانکار:  شرکت مهندسی جنگ صنعت
 • اجرای شبکه فاضلاب قسمت 4-7، تهیه و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به قطر 250 میلی متر و به طول 9816 متر و اتصال به خط انتقال اصلی اجرا شده فاضلاب در بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران و ویدئو متری شبکه های اجرا شده
  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران
  مشاور: شرکت سرو آب
  پیمانکار:  شرکت مهندسی جنگ صنعت
 • عملیات لوله گذاری واحداث آدمرو مناطق 6،7 و 12 شهرداری بصورت شناور، اجرای عملیات لوله گذاری به روش تونل سنتی درمنطقه 6 و7 و12شهرداری بصورت شناور(به متراژ10000متر به اقطار315الی 1200میلیمتر بهمراه 230عددآدم روخطوط)
  کارفرما:  شرکت فاضلاب تهران
  مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
  پیمانکار:  شرکت مهندسی جنگ صنعت
 • عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب، قطعه نهم - محدوده شمال خیابان اول دریان نو حد فاصل خیابان زنجان شمالی و خیابان های حبیب الهی و شهید صالحی
  کارفرما:  شرکت فاضلاب تهران
  مشاور: شرکت مهندسی مشاور پارس آب تدبیر
  پیمانکار:  شرکت مهندسی جنگ صنعت